پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته حسابداری درباره ساختار مالکیت و مدیریت سود

 تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 5-4 نتیجه گیری کلی پژوهش جمع بندی و Read more…

By 92, ago