آموزشی

چه جوری از نیروی جادویی اشتیاق واسه رسیدن به موفقیت استفاده کنیم؟ 

  ما واسه انجام هر کاری احتیاج به یک نیروی محرک داریم. بعضی وقتا نیازها و کمبودها باعث انگیزه ما می شن. گرسنگی باعث می شه به دنبال غذا بریم و تشنگی ما رو به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

چه جوری از مهارت داستان گویی واسه قانع کردن بقیه استفاده کنیم 

  ما همیشه واسه همکاران و همتایان خود داستان تعریف می کنیم و پشت این داستانا و ماجراها هدفی پنهون. این هدف می تونه قانع کردن شنونده واسه حمایت از پروژه ما، توضیح دادن به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل