تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3.7.2.2 نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی متداول‌ترین ابزار تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌باشند که مورد بهره گیری تحلیلگران مالی جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها قرار می‌گیرند.

جهت به‌کارگیری نسبت‌های مالی می‌توان مقایسه‌های زیر را انجام داد:

1-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری با نسبت‌های دوره قبل (طریقه)

2-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری و دوره‌های قبل با نسبت‌های متوسط صنعت

3-مقایسه نسبت‌های موجود در صورت‌های مالی یک شرکت با یکدیگر (تجزیه و تحلیل درونی)

4-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری با نسبت‌های بودجه‌ای

نسبت‌های مالی موجود در صورت‌های مالی اساسی، تحت این دو طبقه مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

صورت‌های مالی سنتی (ترازنامه و سود و زیان) و صورت جریان‌های نقدی

تعریف و مطالعه نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت‌های مالی سنتی:

نسبت‌های مالی به آن دسته از نسبت‌هایی اطلاق می گردد که با بهره گیری از اطلاعات و ارقام موجود در ترازنامه و صورت سود و زیان محاسبه می گردد. گروه‌های مختلف بهره گیری‌کنندگان از این صورت‌ها معمولاً این نسبت‌ها را در چهار گروه اصلی زیر بکار می‌گیرند:

1.3.7.2.2نسبت‌های نقدینگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این گروه از نسبت‌ها شامل نسبت جاری و نسبت آنی می‌باشد و توانایی واحد تجاری را در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت ارزیابی می‌نماید.

2.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت

نسبت‌های فعالیت، کارایی مدیران را در بهره گیری بهینه از دارایی‌ها (منابع مالی در اختیار) نشان می‌دهد. نسبت گردش موجودی‌ها، نسبت گردش دارایی‌ها و دوره وصول مطالبات نمونه‌ای از نسبت‌های فعالیت‌ می‌باشند.

3.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی

این نسبت‌ها به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول به بخش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (مندرج در ترازنامه) مربوط می باشد و مبالغی را که شرکت از طریق وام گرفتن تأمین می کند محاسبه می‌نماید که نمونه‌های آن عبارت‌اند از: نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها. گروه دوم توان شرکت را در ایجاد سود کافی برای پرداخت‌های شرکت  نشان می‌دهد، مانند توان پرداخت بهره.

4.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری

هدف به‌کارگیری نسبت‌های سودآوری تعیین اندازه موفقیت واحد تجاری در کسب سود می باشد. با بهره گیری از این نسبت‌ها، به بازده سهام شرکت از دیدگاه‌های متفاوت ذیل توجه می گردد:

 • سود هر سهم
 • بازده حاصل از یک ریال فروش
 • بازده هر ریال از دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌ها)
 • بازده حقوق صاحبان سهام

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
 • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
 • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
 • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
 • تبیین ارتباط اقلام اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو
 • تبیین ارتباط اقلام غیر اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو
 •  تبیین ارتباط جریان‌های نقدی جاری شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید