متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم مشتری و رضایت مندی مشتریان

مشتری کسی می باشد که سازمان مایل می باشد تا با ارزشهایی که می آفریند بر رفتار وی تأثیر بگذارد. البته بایستی تأکید نمود که مقصود از تأثیر و نفوذ بر مشتری، جنبه منفی و فریفتن او نیست. اهمیت مشتری و رضایت او مقوله ای می باشد که به رقابت در سطح جهانی بر می گردد. چنانچه در جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج، در حدود 30 درصد از کل امتیازها را اندازه رضایت مشتریان تعیین می کند. ادوارد دمینگ کیفیت را با رضایت مشتری یکی می داند. به همین دلیل می توان یکی از شاخص های اثربخشی سازمان را رضایت مشتری دانست. رضایت مندی مشتری احساس یا توجه یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت پس از بهره گیری از آن می باشد. اشنایدر رضایت مندی مشتری را به عنوان نتیجه فرآیندهای مقایسه طریقه شناسانه بین واقعیت محصول یا خدمت یا انتظارات و هنجارهای اجتماعی در ارتباط با محصول تعریف می کند (بلوریان تهرانی، 1385 ).

رپ با درنظر گرفتن تعریف فوق، رضایت مندی مشتری را به عنوان توجه شخصی که از میان مقایسه بهره وری واقعی و بهره وری موردانتظارازشرکت برمی خیزد، تعریف می کند (سدیدی، عطارفر ، 1386). سیمون هامبورک اذعان می کند که پارادایم و عدم تأیید انتظارات در بحث نظری مفهوم رضایت مندی مشتری در علم بازاریابی مهمترین تأثیر را اعمال می کند و پرتکرار ترین مفهوم، رضایت مندی مشتری می باشد (شهریاری و مسرور ، 1386).

مزایای بهره گیری از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری که هدف نهایی آن کسب رضایت مندی مشتریان و بقاء در محیط رقابتی عبارت می باشد از:

 • کاهش هزینه فروش
 • شناسایی و مورد هدف قرار دادن بهتر مشتریان
 • کاهش هزینه های بازاریابی
 • افزایش وفاداری مشتری
 • افزایش نگهداری مشتری
 • شناسایی روندها و الگوهای مصرف مشتریان
 • کمک به جریان یافتن اطلاعات درست و واقعی در هر جایی از سازمان که مورد نیاز باشد
 • دستیابی به درک صحیح و کاربردی از ارزیابی اندازه اثربخشی فعالیت های بازاریابی
 • جلب سریع تر و مؤثرتر مشتریان جدید
 • درک بهتر از نیازها و خواسته های مشتری
 • تغییر محصولات و خدمات و متناسب کردن آن با نیازهای مشتری
 • فراهم کردن شرایط مراجعه مجدد مشتری
 • درک و نظارت بر گزینش های خریداران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

 • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد