سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه شیوع فساد

شهروندی که متقاضی خدمات فساد‌آمیز می باشد بایستی در اداره دولتی مورد نظر کارمندی را بیابد که بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد، شانس یافتن چنین کارمندی به اندازه رواج فساد اداری در بین کارمندان بستگی دارد. هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن کارمندی که حاضر به همکاری باشد آسانتر می باشد، از سوی دیگر چنانچه کارمندی که اقدام فاسد کارمند دیگری را کشف می کند خودش نیزفاسد باشد به جای افشا‌گری از کارمند فاسد حق‌السکوت مطالبه می کند یا اینکه با او به توافق می‌رسد که هر دو نسبت به اقدامات فساد‌آمیز سکوت کنند، پس هر قدر نسبت کارمندان فاسد بیشتر باشد فساد  بیشتر خواهد گردید.

همچنین هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن گروهی از همکاران برای ارتکاب فساد اداری که نیاز به همکاران سایرین دارد آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود. پس اندازه گسترش فساد بر روی هزینه اعمال فساد‌آمیز وهزینه تنبیهی آن موثر می باشد، به همین دلیل می باشد که گفته می گردد فساد «فساد » می‌آورد. (حبیبی،1375، 62- 59)

5- اندازه خواست و تمایل شهروندان به افشاء موارد فساد

اگرچه فساد امری نسبی می باشد و با مشخصات جامعه خاصی ارتباط دارد و ممکن می باشد آن چیز که که در یک جامعه فساد تعبیر می گردد در جامعه دیگری جزئی از دادوستد روز‌مره تلقی گردد اما اندازه تمایل وعلاقه شهروندان به افشای موارد فساد تأثیر مهمی در جلوگیری از گسترش فساد دارد در بعضی جوامع به دلایلی شهروندان از ارسال اطلاعات و افشاگری اجتناب می‌کنند بعضی از این علت های عبارتند از:

الف: در محیط‌هایی که فساد فراگیر می باشد شهروندان باور ندارند که مسئولین یا نهادها به گونه جدی خواهان مبارزه با فساد هستند از این رو افشاگری خود را بی‌نتیجه می‌پندارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب: بعضی از شهروندان علی‌رغم اطلاع یافتن از موارد فساد زیرا نفعی در ظاهر امر عایدشان نمی‌گردد حاضر نیستند زمان و انرژی خود را در این موارد صرف‌کنند، به بیانی دیگر آنها بی‌تفاوت هستند.

ج- ترس از تنبیه و مجازات، به درد سرافتادن، اخراج و یا حتی مرگ عامل مهم دیگری می باشد که سبب سکوت شهروندان می گردد.

د- در بعضی فرهنگها مردم تصور می‌کنند افشای تخلفی که موجب تنبیه یا اخراج کارمند گردد گناه می باشد. زیرا سبب قطع‌روزی او و خانواده‌اش می گردد بعلاوه در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم کارایی دولت در ارائه خدمات به شهروندان مردم کلاه‌گذاشتن سر دولت را قابل‌قبول می‌پندارند لذا از افشای آن خودداری می‌کنند.(حبیبی،1375،111-110) .

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

اندازه کنترل و نظارت در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

1-4- اهداف پژوهش

  • هدف اصلی

شناسایی تاثیر عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر اندازه کنترل و نظارت در سازمان و فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شناسایی تاثیر اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

شناسایی تاثیر اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی  با فرمت ورد