سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم و تعریف فساد اداری[1]

بایستی تصریح داشت که فساد اداری به واسطه نگرشها و الگوهای رفتاری مرتبط بهم ایجاد می گردد که نه تنها می‌تواند از ساختار ملی نشات‌گیرد، بلکه ناشی از ساختار اجتماعی نیز می‌باشد. به بیانی دیگر فساد اداری از طریق نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری که به گونه عمیق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع ریشه دارد، ناشی می گردد. (کیدن[2] ، 2000، 62)

مفهوم فساد اداری را از جنبه‏های مختلف می‏توان مورد توجه قرار داد. در تعریفی قانونی از فساد‌اداری که توسط‌ تئو‌بولد (1990) ارائه گردیده می باشد این نوع فساد را عبارت از بهره گیری غیر‌قانونی از اختیارات اداری، دولتی برای نفع شخصی می‏داند. چنین تعریفی هنگامی جامعیت می‏یابد که اولاً قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد و برای کلیه فعالیت‏های اداری و دولتی ضوابط دقیق را معرفی‌کنند.

فساد اداری، ابزاری نامشروع در برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری می باشد. فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته می گردد، همان می باشد که هر روز در برخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند بیمارستان ها، مدارس، پلیس و گمرک و مواردی از این قبیل رخ می دهد . محققان عقیده دارند فساد زمانی نمایان می گردد که مرز تعریف شده و مشخصی بین سیاست های اقتصادی کشور و تجارت های بخش خصوصی وجود نداشته باشد.( ربیعی ، آصف، 1391، 48)

لیکن نباید فراموش نمود که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‏توانند برای انتفاع شخصی قوانین را تغییر دهند. چنین رفتار‌هایی بر اساس تعریف قانون فساد، فساد تلقی نمی‏گردد زیرا با نقض قانون همراه نیستند. ثانیاً از سوی دیگر امکان دارد در بعضی موارد یک کارمند برای نفع رسانی به دوستان و اقوام از اختیارات خود سوء‌بهره گیری کند در حالی که هیچ نفع شخصی از این کار عایدش نشود. بعضی از محققین برای رفع نقایص فوق عقیده دارند که فساد اداری را بایستی با در نظر داشتن دیدگاههای عمومی مردم تعریف کرده در این راستا اقدامی مصداق فساد می‏یابد که از دید مردم یک جامعه غیر اخلاقی و مضر تلقی‌گردد. مشکل عمده‏ای که در این تعریف هست این می باشد که غالباً دیدگاه همه مردم یکسان نیست. بر همین اساس تعریفی از فساد که در حقیقت به دسته بندی انواع فساد اداری از نگاه افکار عمومی جامعه پرداخته می باشد توسط محقق علوم سیاسی هیدن همیر[3] ارائه شده که عبارت از:

1- فساد اداری سیاه: یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سیاسی منفور می باشد و عامل آن بایستی تنبیه گردد، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن.

2- فساد اداری خاکستری: یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور می باشد اما توده مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند.

3- فساد اداری سفید: یعنی کاری که مثل اینکهً مخالف قانون می باشد اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده‌می باشد.(حبیبی،1375، 16)

در تعریفی دیگر فساد اداری عبارت  می باشد از بهره گیری نامشروع و غیر‌قانونی در اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخص که دارای دو مشخصه می‌باشد.

1- فساد اداری یک اقدام یا اقدام منفی می باشد.

2- فساد اداری عملی می باشد که دارای انگیزه بوده و این انگیزه یا فردی می باشد و یا گروهی که منشأ آن منافع مادی یا غیر مادی می‏باشد.(محمد نبی،1380،32)

 ویتو‌تانزی صاحبنظر مباحث فساد در تعریف فساد اداری بر اساس تأثیر وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی درتصمیمات کارمندان متعقد‌می باشد که مسئولان دولتی هیچگاه اجازه نمی‌دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آنها تاثیر بگذارد اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص بخش خصوصی دراتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند. اندازه تاثیراین عوامل بر تصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. او اظهار می دارد کارمندان یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری می گردد که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرارگرفته‌باشد، به بیانی دیگر فساد از نظر وی نقص اصل رفتار براساس حق بی‌طرفی و مبتنی بر ضابطه می باشد، در این دیدگاه که مبتنی بر تأثیر دولت در اقتصاد می باشد چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرنوع غرض‌ورزی و جانبداری ناحق از این و آن  مورد تکریم مقامات و ماموران دولت می باشد و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می گردد روابط شخصی نباید نقشی اعمال کند. فساد از نظر تانزی در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده می باشد می روید ، شرایطی که دست بعضی از اشخاص را باز می‌گذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس بعضی دستگاههای دولتی هستند امتیازاتی به دست‌‌آورند.(فرج‌پور،1383،12)

مک مولن معتقد‌می باشد که فساد اداری زمانی رخ می‌دهد که یک مامور دولت، در ازای انجام کاری که از انجام آن نهی شده‌می باشد، وجه نقد و یا جنسی را به عنوان رشوه قبول‌کند.(الوانی،1379،88)

ساموئل هانتینگتون نیز تصویر دیگری از فساد اداری ترسیم می کند. به گمان او فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می گردد که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته‌شده را زیر پا می‌گذارد.(هانتینگتون،1370،90)

آن چیز که درتمامی این تعاریف مشترک می باشد، نوعی هنجار‌شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی می باشد و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می گردد.

تعریف منتخب محقق از فساد اداری؛ به هر اقدام سوء‌اداری از دیدگاه مدیریتی که به نوعی بدور از تأثیر اصلی کارمند بوده و به دنبال خود نوعی ضرر و زیان به سازمان یا بخش عمومی را همراه دارد، فساد اداری اطلاق می گردد.

[1] – Administrative Corruption

[2] – Gerald E.Caiden

[3] – Hiden Heimer

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

اندازه کنترل و نظارت در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

1-4- اهداف پژوهش

  • هدف اصلی

شناسایی تاثیر عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر اندازه کنترل و نظارت در سازمان و فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شناسایی تاثیر اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

شناسایی تاثیر اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی  با فرمت ورد