تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

قسمتی از متن پایان نامه :

دامداری

براساس آمار سال 1392 تعداد گاو و گاومیش موجود در شهرستان رشت 74244 رأس گزارش شده می باشد اندازه شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود شهرستان برابر 9043 تن گزارش شده می باشد . هم چنین در سال 1382 تعداد 27018 رأس گوسفند و بز نیز در این شهرستان وجود داشته و نهایتاً از 2764080 قطعه طیور گوشتی سفید موجود شهرستان مقدار 3593 تن گوشت سفید و از 100000 قطعه طیور تخم گذار مقدار 1500 تن تخم مرغ تولید شده می باشد .

در سال 1390 از 6218 کندوی عسل موجود شهرستان، مقدار 67740 کیلوگرم عسل تولید شده می باشد که از این مجموعه در 6124 کندوی جدید 67364 کیلوگرم عسل و در بقیه آن یعنی 94 کندوی قدیمی 376 کیلوگرم عسل تولید شده می باشد . جدول (3-20)

بر پایه  آمار سال 1390، شهرستان رشت دارای 2700 خانوار نوغاندار بوده می باشد که این خانوارها با بهره گیری از 1034 هکتار توتستان و 6600 جعبه تخم نوغان مقدار 205000 کیلوگرم پیله تر تولید نموده اند. جدول (3-

صید وصیادی

تولیدات ماهی شهرستان رشت انواع کپور، آمور، فیتوفاک، کیلکا و … می باشد که اندازه کل تولید آنها در سال 1382 معادل 931 تن می باشد از این مقدار 34 تن در آبهای طبیعی و 897 تن در استخرهای دولتی و غیر دولتی تولید شده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-1-5- جنگل و مرتع

مساحت جنگلهای شهرستان رشت 9352 هکتار می باشد که 748 هکتار آن از انواع درجه یک (دست نخورده)، 8604 هکتار از انواع درجه دو و سه ( متوسط) می باشد. تولیدات جنگلی در سال 1382 معادل 1228 مترمکعب شامل تولیداتی نظیر گرده بینه 20 مترمکعب، لارد و کارتین 920 مترمکعب، هیزم 97 متر مکعب و الواری و تراورس 191 مترمکعب می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با کاربریهای مجاور سازگار می باشد؟

آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت کارآیی لازم را دارد؟

آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با معیارهای زیست محیطی منطبق می باشد؟

آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت از نظر ایمنی مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه